ผศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี ประชุมร่วมกับ นางทิพาพรรณ ไทยมี พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อขับเคลื่อนและพัฒนาแผนพัฒนากำลังคนของกลุ่มอุตสาหกรรม 10S-curve รองรับ EEC

By myuser2X June 13, 2017 (No)

ผศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี ประชุมร่วมกับ นางทิพาพรรณ ไทยมี พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อขับเคลื่อนและพัฒนาแผนพัฒนากำลังคนของกลุ่มอุตสาหกรรม 10S-curve รองรับ EEC ณ พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา อ.แปลงยาว

ผศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายและกำกับโรงเรียนสาธิต มรร. ณ ห้องประชุมชั้น 3 โรงเรียนสาธิตฯ

By myuser2X June 12, 2017 (No)

ผศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายและกำกับโรงเรียนสาธิต มรร. ณ ห้องประชุมชั้น 3 โรงเรียนสาธิตฯ

ผศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี ประชุมร่วมกับแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกันขับเคลื่อนและพัฒนาแผนพัฒนากำลังคนของกลุ่มอุตสาหกรรม 10S-curve รองรับ EEC

By myuser2X June 12, 2017 (No)

ผศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี ประชุมร่วมกับแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา และ จัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกันขับเคลื่อนและพัฒนาแผนพัฒนากำลังคนของกลุ่มอุตสาหกรรม 10S-curve รองรับ EEC ณ ห้องประชุม ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา

รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

By myuser2X June 12, 2017 (No)

ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จำนวน 1 อัตรา สังกัดงานอาคารสถานที่  กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ผู้ใดประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกขอรับใบสมัครและยื่นด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี ตั้งแต่วันที่ 6 – 15 มิุนายน 2560 ในวันเวลาราชการ<รายละเอียดเพิ่มเติม>

รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งวิชาการ

By myuser2X June 12, 2017 (No)

รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งวิชาการ ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา ผู้ประสงค์จะสมัครขอโอนยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่หน่วยงานบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการ มหาวิทยาลัยราชภักราชนครินทร์ ตั้งแต่วันที่ 9 มิุนายน – 31 กรกฏาคม 2560 ในวันเวลาราชการ <รายละเอียดเพิ่มเติม>

ผศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี มรร. เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬานักศึกษาภาคพิเศษ ณ สนามกีฬา มรร. อ.เมือง เมื่อวันที่ 10 มิ.ย. 60

By myuser2X June 10, 2017 (No)

ผศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี มรร. เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬานักศึกษาภาคพิเศษ ณ สนามกีฬา มรร. อ.เมือง เมื่อวันที่ 10 มิ.ย. 60

ผศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี เข้าพบนายมนตรี เรืองอุไร อุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อหารือการเชิญผู้แทนโรงงานอุตสาหกรรมร่วมประชุมความต้องการและพัฒนาแรงงาน

By myuser2X June 9, 2017 (No)

ผศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี เข้าพบนายมนตรี เรืองอุไร อุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อหารือการเชิญผู้แทนโรงงานอุตสาหกรรมร่วมประชุมความต้องการและพัฒนาแรงงาน เพื่อรองรับ EEC ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 14 มิ.ย. นี้ ณ มรร.

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเปิดงาน “ครบรอบ 5 ปี โครงการมหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย”

By myuser2X June 9, 2017 (No)

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเปิดงาน “ครบรอบ 5 ปี โครงการมหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย” ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี โดยมี ผศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี ผศ.วัชรากร พาหะนิชย์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยคณะทำงานโครงการมหาวิทยาลัยเด็กประเทศไทย เข้าร่วมจัดกิจกรรมในงาน ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และมหาวิทยาลัยเครือข่าย พร้อมทั้งส่งนักเรียนโรงเรียนสาธิต ม.ราชภัฏราชนครินทร์ และโรงเรียนวัดทางข้ามน้อยเข้าร่วมกิจกรรมด้วย จำนวน 6 คน

ผศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี ร่วมพิธีเปิดงาน “หอการค้าเกษตรแฟร์” ครั้งที่ 2

By myuser2X June 8, 2017 (No)

ผศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี ร่วมพิธีเปิดงาน “หอการค้าเกษตรแฟร์” ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 7 มิ.ย. 60 ณ มรร. โดยมี นายกิตติพันธุ์ โรจนชีวะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธาน

ผศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี ร่วมเป็นประธานในการประชุมเพื่อเตรียมข้อมูลและแนวทางสำหรับการจัดทำแบบสำรวจความต้องการและการขาดแคลนแรงงานในกลุ่มอุตสาหกรรม

By myuser2X June 6, 2017 (No)

ผศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี ร่วมเป็นประธานในการประชุมเพื่อเตรียมข้อมูลและแนวทางสำหรับการจัดทำแบบสำรวจความต้องการและการขาดแคลนแรงงานในกลุ่มอุตสาหกรรม 10S-curve ปี ๒๕๖๐ เพื่อเป็นแนวทางในการกำหนดนโยบายและการดำเนินงานของภาครัฐ และภาคเอกชนไทยให้ก้าวสู่ความสำเร็จได้อย่างไม่ผิดทิศผิดทาง เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ที่ผ่านมา ณ ห้องโชคอนันต์ อาคารเรียนรวมและอำนวยการ