ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

By myuser2X October 31, 2016 (No)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ <รายละเอียดเพิ่มเติม>

รศ.ดร.วิภาภรณ์ บุญยงค์ รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมงานจุดเทียน แสดงความไว้อาลัย ณ วัดโสธรวรารามวรวิหาร

By myuser2X October 27, 2016 (No)

รศ.ดร.วิภาภรณ์ บุญยงค์ รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมงานจุดเทียน แสดงความไว้อาลัย และร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จัดโดยจังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ที่ผ่านมา ณ วัดโสธรวรารามวรวิหาร จังหวัดฉะเชิงเทรา

อาจารย์ธีรยุทธ จันทร์เขียว รองอธิการบดีกิจการนักศึกษา พร้อมด้วยบุคลากร และนักศึกษา ร่วมถวายพวงมาลา ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา

By myuser2X October 25, 2016 (No)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ร่วมงานวันปิยมหาราชรำลึก ประจำปี ๒๕๕๙ จัดโดย สภาวัฒนธรรมอำเภอเมือง เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๕ )และเพื่อเทิดพระเกียรติของพระองค์ โดยมีอาจารย์ธีรยุทธ จันทร์เขียว รองอธิการบดีกิจการนักศึกษา พร้อมด้วยบุคลากร และนักศึกษา ร่วมถวายพวงมาลา เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ที่ผ่านมา ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา

อาจารย์ธีรยุทธ จันทร์เขียว รองอธิการบดีกิจการนักศึกษา เข้าร่วมวางพานดอกไม้สดสักการะอนุเสาวรีย์สมเด็จย่า ในโครงการวันระลึก “สมเด็จย่า”

By myuser2X October 25, 2016 (No)

อาจารย์ธีรยุทธ จันทร์เขียว รองอธิการบดีกิจการนักศึกษา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองพัฒนานักศึกษา เข้าร่วมวางพานดอกไม้สดสักการะอนุเสาวรีย์สมเด็จย่า ในโครงการวันระลึก “สมเด็จย่า” สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี ๒๕๕๙ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ฉะเชิงเทรา

รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนตร์

By myuser2X October 18, 2016 (No)

ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่งพนักงานขับรถยนตร์ ต์จำนวน 3 อัตรา สังกัดงานอาคารสถานที่  กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ผู้ใดประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกขอรับใบสมัครและยื่นด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี ตั้งแต่วันที่ 12 – 21 ตุลาคม 2559 ในวันเวลาราชการ<รายละเอียดเพิ่มเติม>

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนคินทร์ ร่วมกับหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดงาน “วันไข่โลก” 2559 (World Egg Day 2016)

By myuser2X October 7, 2016 (No)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนคินทร์ ร่วมกับหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่แปดริ้ว จำกัด และสมาคมธุรกิจการอาหารจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดงาน “วันไข่โลก” 2559 (World Egg Day 2016) วันที่ 14 ตุลาคม 2559 เวลา 15.30-18.30 น. ณ ลานหน้าศาลาจัตุรมุข ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา วัตถุประสงค์การจัดงาน เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมไก่ไข่และผลิตภัณฑ์ของไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน ส่งเสริมให้ประชาชนชาวฉะเชิงเทรา บริโภคไข่ไก่เพิ่มขึ้นจาก 200 ฟอง/คน/ปี เป็น 300ฟอง/คน/ปี ในปี 2561 โดยกิจกรรมภายในงาน ได้จัดให้มีการสาธิตการทำอาหารเมนูไข่ นิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับไข่ แจกข้าวไข่เจียวสำหรับผู้ร่วมงานกว่า 1000 จาน กิจกรรมจับรางวัลพิเศษให้กับผู้ร่วมงาน เป็นรางวัลไข่ไก่กว่า 3000 ฟอง รวมทั้งเปิดจำหน่ายไข่ไก่ในราคาพิเศษช่วงวันไข่โลกด้วย

ขอแสดงความยินดี กับ นายนรินทร์ คำวิเชียร ที่ได้รับโล่รางวัล ผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ “โสธโร พุทบารมี”

By myuser2X October 6, 2016 (No)

ขอแสดงความยินดี กับ นายนรินทร์ คำวิเชียร ที่ได้รับโล่รางวัล ผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ “โสธโร พุทบารมี” ระดับคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทยประจำปี ๒๕๕๙ ระดับเหรียญทอง เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ที่ผ่านมา ณ โรงแรมมิราเคิลแกรน วิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร และได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ “วัฒนคุณาธร” ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ระดับประเทศ ประเภทเด็กหรือเยาวชน เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ที่ผ่านมา ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร ภาพจาก ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรม และท้องถิ่น มรร.

รศ.ดร.วิภาภรณ์ บุญยงค์ รักษาราชการแทนอธิการบดี ประธานกล่าวเปิดงาน เปิดโลกกิจกรรม

By myuser2X October 6, 2016 (No)

รศ.ดร.วิภาภรณ์ บุญยงค์ รักษาราชการแทนอธิการบดี ประธานกล่าวเปิดงาน เปิดโลกกิจกรรม จัดโดย กองพัฒนานักศึกษา ณ ห้องประชุมชั้น ๕ อาคารราชนครินทร์