กองพัฒนานักศึกษา จัดพิธีไหว้ครู ประจำปี ๒๕๕๙โ ดยมี รองศาสตราจารย์วิภาภรณ์ บุญยงค์ รักษาราชการแทนอธิการบดี ประธานในพิธี

By myuser2X September 8, 2016 (No)

กองพัฒนานักศึกษา จัดพิธีไหว้ครู ประจำปี ๒๕๕๙ เพื่อรำลึกถึงพระคุณครูอาจารย์ โดยมี รองศาสตราจารย์วิภาภรณ์ บุญยงค์ รักษาราชการแทนอธิการบดี ประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมในพิธี เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา ณ ห้องราชนครินทร์ อาคารราชนครินทร์

คณะผู้บริหารของม.ราชภัฏราชนครินทร์ นำโดยรศ.ดร.วิภาภรณ์ บุญยงค์ รักษาราชการแทนอธิการบดี ได้ต้อนรับผู้เข้าศึกษาดูงานคณะผู้บริหารจาก ม.ราชภัฏอุบลราชธานี

By myuser2X September 2, 2016 (No)

ช่วงเช้าของวันที่1 กันยายนที่ผ่านมา คณะผู้บริหารของม.ราชภัฏราชนครินทร์ นำโดยรศ.ดร.วิภาภรณ์ บุญยงค์ รักษาราชการแทนอธิการบดี ได้ต้อนรับผู้เข้าศึกษาดูงานคณะผู้บริหารจาก ม.ราชภัฏอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมชั้น4 สนง.อธิการบดี พูดคุยถึงการบริหารจัดการ ปัญหาและการแก้ไขส่วนต่างๆภายในมหาวิทยาลัย โดยมีบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม และให้การต้อนรับโดยพร้อมเพรียง _______ ขอบคุณข้อมูลจาก pr.rru.bangkla  

รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

By myuser2X September 1, 2016 (No)

ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ ตำแหน่ง อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น จำนวน 1 อัตรา สังกัด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้ใดประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกขอรับใบสมัครและยื่นด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม – 15 กันยายน 2559 – ในวันเวลาราชการ<รายละเอียดเพิ่มเติม>