‎กำหนดการฝึกซ้อมพิธีเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ ๑๒ – ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๙

By myuser2X August 1, 2016 (No)

กำหนดการโดยละเอียด (ล่าสุด) ‎กำหนดการฝึกซ้อมพิธีเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี๒๕๕๘‬ วันที่ ๑๒ – ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมชั้น ๕ อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ —————————————————————————————– วันศุกร์ที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ๐๗.๐๐ – ๐๘.๐๐น.- ตรวจรายชื่อ/แถวที่นั่งและลำดับที่นั่ง(ต้องจำให้ได้) ที่บอร์ดบริเวณ ชั้น ๑ อาคาร รภ.ราชนครินทร์ และรับเอกสาร ชั้น ๕ อาคารราชนครินทร์ (รายชื่อบัณฑิตแถวที่นั่งดูได้ในคู่มือที่แจก) ๐๘.๐๐ – ๐๘.๓๐ น. – บัณฑิตเข้าห้องประชุม นั่งตามแถวของตัวเองยังไม่ต้องเรียงลำดับที่นั่ง ณ ห้องประชุมชั้น ๕ อาคารราชนครินทร์ ๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐น. – อธิการบดี : ให้โอวาทและแสดงความยินดี ๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น. […]

รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนตร์ 3 อัตรา

By myuser2X August 1, 2016 (No)

ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่งพนักงานขับรถยนตร์ ต์จำนวน 3 อัตรา สังกัดงานอาคารสถานที่  กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ผู้ใดประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกขอรับใบสมัครและยื่นด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี ตั้งแต่วันที่ 27 กรกฏาคม – 9 สิงหาคม 2559 ในวันเวลาราชการ<รายละเอียดเพิ่มเติม>