ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีและร่วมฉลองกฐินสามัคคี วัดสามแยก

By myuser2X August 30, 2016 (No)

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีและร่วมฉลองกฐินสามัคคี  วัดสามแยก อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อสร้างโดมอเนกประสงค์

แสดงความยินดีกับนักศึกษา 5 คณะ และสโมสรนักศึกษา ที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ “เพชรสารภี”

By myuser2X August 30, 2016 (No)

ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา 5 คณะ และสโมสรนักศึกษา ที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ “เพชรสารภี” ประจำปี 2559

รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนตร์

By myuser2X August 29, 2016 (No)

ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่งพนักงานขับรถยนตร์ ต์จำนวน 3 อัตรา สังกัดงานอาคารสถานที่  กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ผู้ใดประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกขอรับใบสมัครและยื่นด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี ตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม – 2 กันยายน 2559 ในวันเวลาราชการ<รายละเอียดเพิ่มเติม>

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 5/2559

By myuser2X August 25, 2016 (No)

ตาม ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ที่ 310/2559 ลงวันที่ 6 กรกฏาคม 2559  เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ครั้งที่ 5/2559 และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ที่ 354/255 ลงวันที่ 69 สิงหาคม 2559  เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ นั้น บัดนี้คณะกรรมการคัดเลือกได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 5/2559 ดังนี้ <รายละเอียดเพิ่มเติม>

รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

By pornsak wejaroen August 17, 2016 (No)

รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูเพื่อพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในสังกัดต่างเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559

ผศ.ดร.อุทัย ศิริภักดิ์ อธิการบดี บันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในวันแม่แห่งชาติ

By myuser2X August 11, 2016 (No)

ผศ.ดร.อุทัย ศิริภักดิ์ อธิการบดี พร้อมคณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในวันแม่แห่งชาติเพื่อเผยแพร่ทางช่องรายการสาครเคเบิลทีวี เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ที่ผ่านมา ณ ห้องศรีสยาม ชั้น ๔ อาคารราชนครินทร์

รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว อาจารย์ชาวต่างประเทศ สังกัดโรงเรียนสาธิตฯ

By myuser2X August 11, 2016 (No)

ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว  อาจารย์ชาวต่างประเทศ จำนวน 1 อัตรา สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ผู้ใดประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกขอรับใบสมัครและยื่นด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี ตั้งแต่วันที่ 15 -26 สิงหาคม 2559 ในวันเวลาราชการ<รายละเอียดเพิ่มเติม>

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 5/2559

By myuser2X August 10, 2016 (No)

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 5/2559  จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการครั้งที่ 5/2559 ดังนี้ <รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก>

ผศ.ดร.อุทัย ศริริภักดิ์ อธิการบดี พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์บุคลากร และนักศึกษา ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

By myuser2X August 4, 2016 (No)

ผศ.ดร.อุทัย ศริริภักดิ์ อธิการบดี พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์บุคลากร และนักศึกษา ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหามหาราชินี และให้โอวาทแก่นักศึกษา โดยมีการขับร้องเพลงประสานเสียง และรำถวายพระพร จากสโมสรนักศึกษาทั้ง ๕ คณะ เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ที่ผ่านมา ณ ชั้น ๕ ห้องราชนครินทร์ อาคารราชนครินทร์

ผศ.ดร.อุทัย ศิริภักดิ์ อธิการบดี คณะผู้บริหาร ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฏราชกุมาร

By myuser2X August 4, 2016 (No)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฏราชกุมาร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒๘ กรกฎาคม ของทุกปี และร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพร โดยมี ผศ.ดร.อุทัย ศิริภักดิ์ อธิการบดี คณะผู้บริหาร และนักศึกษา เข้าร่วมงาน ณ ศาลาจตุรมุข ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา