ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ นักศึกษาร่วมพิธี ถวายเครื่องราชสักการะแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559

By myuser2X July 25, 2016 (No)

#‎ราชนครินทร์ร่วมใจเทิดไท้แม่แห่งแผ่นดิน‬ ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ นักศึกษาร่วมพิธี ถวายเครื่องราชสักการะแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 ในวันที่ 3 สิงหาคม 2559 เวลา 12:30 น. คณะวิทยาการจัดการ/คณะมนุษยศาศตร์และสังคมศาสตร์ ณ หอประชุมชั้น5 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ———— //////////////////////////////////////////////////////////// ————— ในวันที่ 10 สิงหาคม 2559 เวลา 08:30 น. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/คณะครุศาสตร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า พิธีถวายเครื่องราชสักการะแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถและกิจกรรมการแสดงและการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งเฉลิมพระเกียรติ 84พรรษา ———— //////////////////////////////////////////////////////////// ————— **ชม การแสดงโชว์และประกวดร้องเพลงลูกทุ่งเฉลิมพระเกียรติ 84พรรษา จากสโมสรนักศึกษา ทั้ง 5คณะ การขับร้องเพลงประสานเสียงจากสาขาวิชาดนตรีสากล และรำถวายพระพร จากสาขานาฏดรุยางคศิลป์ไทย […]

แบบฟอร์มขอใช้บริการ ระบบสารสนเทศ มรร.

By myuser2X July 15, 2016 (No)

แบบฟอร์มแจ้งซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ แบบบฟอร์มขอบัญชีผู้ใช้(User Account) เพื่อใช้บริการอินเทอร์เน็ตและบทเรียนออนไลน์(สำหรับอาจารย์และบุคลากร มรร.) แบบบฟอร์มขอบัญชีผู้ใช้(User Account) เพื่อใช้บริการอินเทอร์เน็ตและบทเรียนออนไลน์(สำหรับอาจารย์พิเศษ) แบบบฟอร์มขอบัญชีผู้ใช้(User Account) เพื่อใช้บริการอินเทอร์เน็ตและบทเรียนออนไลน์(สำหรับนักศึกษา) แบบฟอร์มการขอต่ออายุการใช้งาน/ขอเปลี่ยนรหัสผ่าน สำหรับ User Account แบบฟอร์มขอติดตั้งโทรศัพท์ผ่านเครือข่าย แบบฟอร์มขอใช้ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ แบบฟอร์มขอใช้บริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ มรร. แบบฟอร์มขอใช้บริการโฮมเพจ มหาวิทยาลัย มรร. เปลี่ยน password INTERNET

โครงการปฐมนิเทศและปรับพื้นฐานการเรียนรู้สู่บัณฑิตที่สมบูรณ์ นักศึกษาใหม่2559

By myuser2X July 15, 2016 (No)

เมื่อวันที่ 7 กรกฏาคม 2559 กองกพัฒนานักศึกษ ได้จัดโครงการปฐมนิเทศและปรับพื้นฐานการเรียนรู้สู่บัณฑิตที่สมบูรณ์ นักศึกษาใหม่2559  โดยมีกำนหดการทั้งหมด 10 วัน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า Cr. Sanooksudsud2 

แจ้งกำหนดการปฐมนิเทศและปรับพื้นฐานการเรียนรู้สู่การเป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

By myuser2X July 15, 2016 (No)

แจ้งกำหนดการปฐมนิเทศและปรับพื้นฐานการเรียนรู้สู่การเป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๗ – ๑๖ กรกฎาคม ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า  

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ร่วมกิจกรรมเดินต่อต้านยาเสพติดโลก

By myuser2X July 15, 2016 (No)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ร่วมกิจกรรมเดินต่อต้านยาเสพติดโลก โดยมี นายไพศาล วิมลรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ประธานกล่าวเปิดในพิธี เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ที่ผ่านมา ณ ศาลาจตุรมุข ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา

ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่นดโครงการต้นกล้าวัฒนธรรม ครั้งที่ ๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

By myuser2X July 15, 2016 (No)

ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดโครงการต้นกล้าวัฒนธรรม ครั้งที่ ๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ ห้องโชคอนันต์ ชั้น ๒ และห้องแสงทอง อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

ผศ.ดร.อุทัย ศิริภักดิ์ อธิการบดี ประธานกล่าวเปิดงาน การประชุมระดับชาติครั้งที่ ๑๐ และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และระบบสารสนเทศประยุกต์ 2016

By myuser2X July 15, 2016 (No)

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดการประชุมระดับชาติครั้งที่ ๑๐ และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และระบบสารสนเทศประยุกต์ 2016-2 และการประชุมวิชาการนานาชาติด้านบริหารธุรกิจ 2016-2 และบริการวิชาการ โดยมี ผศ.ดร.อุทัย ศิริภักดิ์ อธิการบดี ประธานกล่าวเปิดงาน เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ที่ผ่านมา ณ ห้องเจ้าพระยา อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

ขั้นตอนการ ขออนุญาตศึกษาต่อ

By myuser2X July 14, 2016 (No)

แบบขออนุมัติเบิกจ่ายเงินทุนการศึกษา_ป.โท51.pdf แบบขออนุมัติเบิกจ่ายเงินทุนการศึกษา_ป.เอก51.pdf ขอขยายเวลาการศึกษา.pdf รายงานผลการศึกษา.pdf แบบขออนุมัติเบิกจ่ายเงินทุนการศึกษา 2557.pdf