อ.สุรีย์พร ธรรมิกพงษ์ รองคณบดีวางแผนและพัฒนา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ประธานกล่าวต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจาก เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

By myuser2X March 20, 2018 (No)

20 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น. อ.สุรีย์พร ธรรมิกพงษ์ รองคณบดีวางแผนและพัฒนา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ประธานกล่าวต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจาก เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในโครงการจัดการความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน เพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุน ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร ฯ ได้มีโอกาสพบปะพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ ได้แก่ หน้าที่ความรับผิดชอบในแต่ละตำแหน่งงาน เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน สวัสดิการที่ได้รับ ความก้าวหน้าหรือการขึ้นสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของพนักงานมหาวิทยาลัย ณ ห้องเจ้าเสวย อาคารราชนครินทร์

รศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมงานกีฬาบุคลากร “สารภีสัมพันธ์ ครั้งที่ ๙”

By myuser2X February 28, 2018 (No)

รศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมงานกีฬาบุคลากร “สารภีสัมพันธ์ ครั้งที่ ๙” สร้างแรงจูงใจ สานสายใยราชนครินทร์ เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ณ สนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จัดงานคืนสู่เหย้า “77 ปี สารภีคืนถิ่น” ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

By myuser2X February 19, 2018 (No)

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จัดงานคืนสู่เหย้า “77 ปี สารภีคืนถิ่น” ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจะมอบเป็นทุนการศึกษาให้กับนักศึกษา ภายในงานมีการบูรณาการการมีส่วนร่วม ทั้งคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและศิษย์เก่า เช่น การแสดงดนตรี โดย นักศึกษาสาขาวิชาดนตรีสากล การวาดภาพดอกสารภี ดอกไม้ประจำมหาวิทยาลัยประกอบเพลงมาร์ชราชนครินทร์ โดย ดร.จินดา เนื่องจำนงค์ อุปนายกสมาคม คนที่ 1 และนายสมควร ศรีชัย ศิษย์เก่าดีเด่นสาขาศิลปกรรม การแห่ตรามหาวิทยาลัย โดยนักศึกษาจากองค์การบริหารนักศึกษา ร่วมร้องเพลง โดย นางสาวสุนารี ลุนลา นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชานาฏดุริยางคศิลป์ไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และเพื่อน ของทีมฉะเชิงเทรา ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ รายการ “กิ๊กดู๋สงครามเพลงเงินล้าน” และร่วมแสดงโดยนักศึกษาสาขาวิชานาฏดุริยางคศิลป์ไทย และได้รับเกียรติจาก มิกกี้ แกรมมีและน้องอั่งเปา นักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ศิลปินอีสาน รัตน์ พรพนม ร่วมร้องเพลง […]

ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่นและงานอนุรักษ์ ส่งเสริมเผยแพร่ศิลปะ วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น และบริการวิชาการสู่ชุมชน

By myuser2X February 12, 2018 (No)

ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่นและงานอนุรักษ์ ส่งเสริมเผยแพร่ศิลปะ วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น และบริการวิชาการสู่ชุมชน จัดโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้แบบมีชีวิตเพื่อเชื่อมโยงทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น (การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่น)ครั้งที่ ๑ ในวันพุธที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๑ ณ ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะ วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

14กุมภาพันธ์เลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา

By myuser2X February 9, 2018 (No)

#14กุมภาพันธ์เลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา แนะนำผู้สมัครรับการเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 นางสาวภัทราวดี แป้นแก้ว หมายเลข1 นักศึกษาชั้นปีที่2 สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 3.47 ภูมิลำเนา ตำบลบ้านบึง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี นโยบาย 1.แก้ไขปัญหาระบบรถรับ-ส่งมหาวิทยาลัย 2.จัดการประกวดวงดนตรีโฟล์คซอง 3.จัดดนตรีผ่อนคลายยามเย็นในวันพฤหัสช่วงเย็น 4.แก้ไขปัญหาการลงกิจกรรมล่าช้า ————————————————————————— 14 กุมภาพันธ์ 2561 วันเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา ประจำปีการศึกษา2561 ทั้ง 2 หน่วยเลือกตั้ง 1.หน่วยเลือกตั้งที่ 1 ณ บริเวณโรงอาหาร อาคารราชนครินทร์ มรร.เมือง 2.หน่วยเลือกตั้งที่ 2 ณ บริเวณตึก8ร อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มรร.บางคล้า ตั้งแต่เวลา 08.30 -15.00 น.เป็นต้นไป

รศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เป็นประธานเปิดการสัมมนาคุณธรรมและความโปร่งใส เรื่อง “กฎหมายและผลของการทุจริตในภาครัฐ”

By myuser2X February 7, 2018 (No)

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561เวลา 13.00 น. รศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เป็นประธานเปิดการสัมมนาคุณธรรมและความโปร่งใส เรื่อง “กฎหมายและผลของการทุจริตในภาครัฐ” พร้อมทั้งนำคณะผู้บริหารประกาศเจตจำนงสุจริตการบริหาร ณ ห้องเจ้าพระยา อาคารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดยได้รับเกียรติจาก นายกิจติพงค์ ขลิบแย้ม ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นวิทยากร และมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา เข้าร่วมการสัมมนา

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ขอเชิญร่วมงานคืนสู่เหย้า “77 ปี สารภีคืนถิ่น”

By myuser2X February 1, 2018 (No)

  สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ขอเชิญร่วมงานคืนสู่เหย้า “77 ปี สารภีคืนถิ่น” วันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัย โต๊ะจีน 300 โต๊ะ นั่ง 8 คน ราคา 2,400 บาท และ 2,800 บาท(รับเข็มที่ระลึกสมาคม) รายได้มอบเป็นการศึกษาให้กับนักศึกษา สำรองที่นั่ง 081-8633035 คุณประภาส พบกับกิจกรรม – การวาดภาพดอกสารภีประกอบดนตรี – แห่ตรามหาวิทยาลัย – มอบโล่ศิษย์เก่าดีเด่น – การแสดงดนตรีของนักศึกษาและศิษย์เก่าสาขาวิชาดนตรี – นักร้องที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ “กิ๊กดู๋สงครามเพลงเงินล้าน” – เชษฐ์ สไมล์บัฟฟาโร่ – มิคกี้ แกรมมี่ – ประมูลภาพวาด – จับรางวัลหางบัตร