มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ มีความประสงค์ให้เช่าพื้นที่จำหน่ายของที่ระลึกในวันซ้อมรับปริญญา 2-6 มีนาคม 2561

By myuser2X February 12, 2018 (No)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ มีความประสงค์ให้เช่าพื้นที่จำหน่ายของที่ระลึกในวันซ้อมรับปริญญา 2-6 มีนาคม 2561 ผู้มีความประสงค์ ยื่นซองเสนอราคาตั้งแต่บัดนี้ – 16 กุมภาพันธ์ 2561 (ในวันและเวลาราชการ) สอบถามเพิ่มเติม 038-500000 ต่อ 6640 และ 081-7625985 คุณชัยชาญ<รายละเอียดเพิ่มเเติม>

รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

By myuser2X November 9, 2017 (No)

ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ ตำแหน่ง อาจารย์สาขาวิชาความปลอดภัยและอาชีวอนามัย จำนวน 1 อัตรา สังกัด คณะมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้ใดประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกขอรับใบสมัครและยื่นด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี ตั้งแต่วันที่ 8 – 30 พฤศจิกายน 2560 ในวันเวลาราชการ<รายละเอียดเพิ่มเติม>

รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนตร์

By myuser2X October 18, 2016 (No)

ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่งพนักงานขับรถยนตร์ ต์จำนวน 3 อัตรา สังกัดงานอาคารสถานที่  กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ผู้ใดประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกขอรับใบสมัครและยื่นด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี ตั้งแต่วันที่ 12 – 21 ตุลาคม 2559 ในวันเวลาราชการ<รายละเอียดเพิ่มเติม>

รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

By myuser2X September 22, 2016 (No)

ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ ตำแหน่ง อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น จำนวน 1 อัตรา สังกัด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้ใดประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกขอรับใบสมัครและยื่นด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี ตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน – 14 ตุลาคม 2559 – ในวันเวลาราชการ<รายละเอียดเพิ่มเติม>

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ร่วมกิจกรรมเดินต่อต้านยาเสพติดโลก

By myuser2X July 15, 2016 (No)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ร่วมกิจกรรมเดินต่อต้านยาเสพติดโลก โดยมี นายไพศาล วิมลรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ประธานกล่าวเปิดในพิธี เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ที่ผ่านมา ณ ศาลาจตุรมุข ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา